Francouzští skladatelé filmové hudby

1 2 3 4

Tato stránka se věnuje nejvýraznějším osobnostem francouzské filmové hudby. Skladatelé, jejichž jména se mihnou v titulcích někde na konci filmu, si rozhodně zaslouží víc pozornosti - neboť je to jejich hudba, která dokresluje atmosféru filmů a bez které by film vyzněl leckdy jako suchopárný dokument. Pokusím se zde představit ty nejznámější pány, jimž ani úctyhodný věk nic neubírá na jejich šarmu a skladatelské invenci.
Autor.


Claude
Bolling

Michel
Magne

Philippe
Sarde

Vladimir
Cosma

Ennio
Morricone

Raymond
Lefevre

François
de Roubaix

Georges
Delerue

Francis
Lai

Georges
Garvarentz

Michel
Colombier