Les Artistes Associés

/ 22 dubna, 2024

United Artists (UA), známá také pod názvem své francouzské dceřiné společnosti Les Artistes associés, je americká filmová distribuční a produkční společnost, kterou 5. února 1919 založili čtyři hollywoodští průkopníci: Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickfordová a D. W. Griffith. Vznikla jako spolek pro distribuci děl svých zakladatelů a ve dvacátých a třicátých letech 20. století se diverzifikovala tím, že přilákala další nezávislé producenty.

Ve 40. letech 20. století vedly neshody mezi zakladateli k téměř úplnému bankrotu společnosti UA. Od padesátých let 20. století nastala její renesance, když začala financovat nezávislou produkci. V 60. letech pokračovala v růstu a v 70. a 80. letech se stala jedním z osmi hlavních hollywoodských studií, která dominují americké kinematografii. V 90. letech 20. století, kdy prodělala krizi managementu, nastalo období úpadku a vrátila se do role pouhého distributora. Produkci obnovila až koncem roku 2000.

Dne 3. listopadu 2010 však na ni byla uvalena kapitola 11 amerického zákoníku o bankrotu.

Share this Post